BEAULIEU 2017

GOEDE DOEL

Nationaal Multiple Sclerose Centrum

 

 

Het Nationaal Multiple Sclerose Centrum (NMSC) is al meer dan 50 jaar een vaste waarde in België en is gespecialiseerd in de behandeling van en zorg voor personen met MS of aanverwante aandoeningen. Het NMSC is daarenboven het énige revalidatiecentrum in België dat zich exclusief richt op MS als meest voorkomende chronische neurologische aandoening. De missie van het NMSC is het bieden van integrale, veilige, topklinische en geïntegreerde zorgtrajecten op maat van de patiënt. Een team van gespecialiseerde artsen en 300 gedreven medewerkers brengt dit dagelijks in de praktijk. Aangezien het kasteel en het centrum slecht op een boogscheut van elkaar verwijderd zijn werd besloten de handen in elkaar te slaan. Voor ieder verkocht kunstwerk wordt 25% van de verkoopsprijs geschonken aan het NMSC. Deze schenkingen worden integraal aangewend voor de aankoop van medische apparatuur voor revalidatie.

 

MS is een aandoening van het centraal zenuwstelsel (CZS); dit wil zeggen dat hersenen, ruggenmerg en oogzenuwen aangetast kunnen worden. Tot op heden kan men geen duidelijke oorzaak aangeven. Verschillende elementen werken op elkaar in en leiden tot MS, waarbij omgevingsfactoren, erfelijke aspecten en wellicht ook een aantal toevalligheden een rol spelen. Multiple sclerose is een zeer complexe aandoening waarvan het verloop niet alleen heterogeen, maar tevens onvoorspelbaar is. Een standaardbehandeling voor personen met MS bestaat bijgevolg niet. Om die reden staat een multidisciplinaire benadering in het NMSC voorop. Dit betekent dat onze professionals uit verschillende vakgebieden elk met hun eigen bril naar de persoon met MS kijken om nadien samen tot een behandeling op maat van de patiënt te komen. Dit multidisciplinair team bestaat in het NMSC uit neurologen, fysische geneesheren, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, psychologen, logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten en medewerkers van de sociale dienst.

 

Sinds februari 2015 beschikt het NMSC over een nieuw zorgprogramma: het Transmuraal Multiple Sclerose Team (TMST) dat tot doel heeft om personen met MS longitudinaal te begeleiden op medisch, paramedisch, psychologisch en sociaal vlak. Centraal in dit nieuwe programma staat de ‘ambulante multidisciplinaire screeningsraadpleging’ waar de patiënt terecht kan met allerlei ‘vragen over’ en ‘problemen door’ MS. Na de team-analyse kan een gericht ambulant zorgprogramma op maat worden aangeboden waardoor de patiënt doorheen de tijd multidisciplinair kan opgevolgd worden. De ambulante zorgprogramma’s omvatten onder meer thema’s zoals mobiliteit en sport, urinaire en fecale incontinentie en seksualiteit, behoud van werk en energiemanagement en organisatie van de thuiszorg. De multidisciplinaire screeningsraadpleging wordt bovendien niet enkel binnen de muren van het NMSC georganiseerd, maar tevens ‘on site’ in verschillende algemene en universitaire ziekenhuizen waarmee een samenwerkingsovereenkomst gesloten werd.

 

Naast het feit dat MS op zich een zeer complexe aandoening is, merken we de laatste jaren tevens een duidelijke evolutie in de patiëntenpopulatie én de noden van de patiënt. Dit kan deels verklaard worden door de stijging van de levensverwachting van personen met MS en deels door de snellere diagnosestelling van MS. Het belang van klinisch wetenschappelijk onderzoek kan dan ook niet genoeg benadrukt worden. In 2016 vervult het NMSC al 20 jaar lang een voortrekkersrol in de strijd tegen MS door haar actieve deelname aan klinisch wetenschappelijk onderzoek. Op die manier hopen wij vooruitgang te boeken in de behandeling van iedere patiënt.

Pieter Schroonsstraat

1830 Machelen

 

      

© Machelen