BEAULIEU 2017

KUNSTENAARS

De selectie

 

CURATOR

Gilbert Putteman, vrederechter in het kanton Vilvoorde, is al jaren passioneel met kunst bezig. Hij organiseert tentoonstellingen, publiceert en heeft in de kunstwereld een stevige reputatie opgebouwd. Zo werkte hij als curator o.a. mee aan kunstevenementen rond Panamarenko, Roger Raveel, Stephan Vanfleteren en Ulrike Bolenz. Naast honderden tentoonstellingen was hij gedurende 15 jaar (tot en met 2014) de bezieler van de jaarlijkse tentoonstelling in De Troost te Vilvoorde.

Als lid van de Raad van Bestuur van de Vilvoordse Portaelsschool is hij voortdurend op zoek naar nieuw talent. Vorig jaar zakten 10.000 bezoekers af naar de Kunst in de Kantfabriek te Vilvoorde, waarvoor hij ook de 20 hedendaagse kunstenaars selecteerde. De huidige tentoonstelling in het Kasteel Beaulieu ervaart curator Gilbert Putteman als prikkelend en uitdagend.

Hans Bruyneel

Hans Bruyneel werd in 1959 geboren in Gent, maar schildert al enkele jaren vanuit zijn atelier in Borgerhout.  Het is alsof de kunstenaar in zijn atelier, in het midden van één van de meest vervuilde, lawaaierige en versnipperde landschappen van Europa, aan het acute gebrek aan open ruimte en natuur wil ontsnappen door in de voetsporen van de Amerikaanse romantische landschapsschilders een verheven natuur te schilderen in de kleurenpracht van een spectaculaire zonsondergang en waarin de mens als een figurant een bijrolletje speelt en de hoofdrol aan de natuur overlaat. Maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet, want in plaats van schilderijen die de schoonheid van het landschap willen bezingen, zijn ook deze doeken projecties van een artificiële en dreigende wereld, waarin de schilder de toeschouwer vol argwaan aan de rand van het beeld laat plaatsnemen en hem niet met een weids gebaar uitnodigt om denkbeeldig in die landschappen rond te wandelen.

www.hansbruyneel.be

(Fragment uit een tekst van Jeroen Laureyns)

5678910    

Bie Garcet

Bie Garcet, die haar opleiding aan de Vilvoorde Portaelsschool genoot, veruitwendigt in haar werk met gratie de breekbare, kwetsbare mens. Ze werkt rond de menselijke figuur en de vergankelijkheid. Op een bijna geruisloze manier slaagt ze erin de  fragiele  mens weer te geven in haar sculpturen. Kwetsbaarheid en menselijke waardigheid staan centraal. Haar werk als psychiatrisch verpleegkundige vindt ongetwijfeld uiting in haar oeuvre. Het is lang geleden dat ik nog zo'n talentvolle kunstenares ontmoette.

www.biegarcet.com
http://het-vilvoords-kwartier.blogspot.be/2016/07/bie-garcet-veruitwendigt-met-gratie-de.html

 2345    

Guido Verhaeghe

Guido Verhaeghe is een vaste waarde in ons kunstenaarslandschap. In zijn werk kiest hij voor de polariteit tussen man en vrouw. Nu eens verbeeld in een architecturale, dan weer in een organische vormentaal met kleur, textuur en collage als picturale overdracht van delirium en extase, van geborgenheid en osmose. Hij verklankt zijn gevoelens op een magistrale cerebrale wijze, daarbij gebruik makend van een uitzonderlijk kleurenpalet. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij meer en meer opgemerkt wordt.

http://het-vilvoords-kwartier.blogspot.be/2016/03/op-atelierbezoek-bij-de-eminence-grise.html

 234567    

Lieven D’Haese

Voor Lieven D'Haese is beeldhouwen denken met de handen. In het atelier van Roland Monteyne kreeg hij een oude jongensdroom onder de knie: de kunst van het beeldhouwen in brons. De contouren van zijn beelden houden steeds evenwicht tussen licht en donker, tussen massa en ruimte. Ook binnen die massa, in de detaillering van de gelaten, de anatomie en de drapering blijft een grafisch clair-obscur opvallen. De kunstenaar houdt zoveel mogelijk de realisatie in eigen hand. Zijn prachtige beelden zijn met groot vakmanschap gemaakt. De figuren doen denken aan verdwaalde spelers uit vergeten verhalen en hebben iets tragisch, grimmigs of spottends.  Ze blijven gehuld in een mysterie. Voor mij is Lieven een beeldhouwer 'pur sang'.

 2345678910    

Maarten Ceulemans

 23456    

Hans Vandekerckhove

Hans Vandekerckhove is een begenadigd kunstenaar, die niet alleen nationaal maar ook internationaal meer en meer naam maakt. Hij studeerde kunstgeschiedenis in Gent en schreef een thesis over David Hockney. Over zijn oeuvre schreef de kunstcriticus E. Rinckhout in zijn meest recente monografie 'Gimme Shelter' onder meer het volgende: ‘Hans Vandekerckhove is een trage schilder. Zijn werk nodigt uit tot langzaam kijken. Hij laat zijn wereld, samen met de olieverf, geleidelijk aan stollen: het leven wordt als het ware onder een stolp gezet. Toch sluit het werk van Hans Vandekerckhove de toeschouwer niet buiten. Integendeel: het opent zich en is uitnodigend, zelfs genereus. De ruimte, die zo'n cruciale rol speelt in zijn schilderijen, vraagt om betreden te worden. Als een hedendaagse Alice kan de kijker binnenstappen in die kleurrijke en weldadige wereld: een Wonderland van weidse landschappen -al dan niet met een serre als terugkerend motief- strakke modernistische architectuur, besloten tuinen en soms een ruïne. Vaak groots en overweldigend, maar altijd beschermend. Recent heeft Hans er de geborgenheid van de huiskamer aan toegevoegd. Het licht blijft een cruciale rol spelen: als een bron van leven en als fundament van de schilderkunst........’ Hans Vandekerckhove exposeerde op alle belangrijke plaatsen in ons land, onder meer in het SMAK te Gent. Ook exposeerde hij in Washington, Luxemburg, Dublin, Johannesburg, Bordeaux, Salzburg, Parijs, Frankfurt, ...  Als organisator van deze tentoonstelling zijn wij dan ook bijzonder blij met zijn participatie.

www.hansvandekerckhove.be

 234567    

Hilde Van de Walle

Hilde Van de Walle is een pracht van een beeldhouwster met een stevige opleiding: voortgezet hoger kunstonderwijs Sint-Lucas Gent, 4 jaar vrije grafiek en finaliteit grafiek aan de Koninklijke Academie Oudenaarde, 1 jaar finaliteit vrije grafiek aan de Koninklijke Academie Oudenaarde en 4 jaar keramiek aan de stedelijke Academie Zottegem. De betovering om sporen na te laten fascineerde Hilde van kinds af aan. Ze volgde kunsthumaniora te Brugge. Tijdens deze studies ontwikkelt Hilde haar technische vaardigheden, die ze al vlug op een persoonlijke wijze weet vorm te geven. Op een bepaald ogenblik ontplooit ze zich meer en meer als keramiste. In haar zelfgebouwde keramiekoven kan ze levensgrote sculpturen uit één stuk bakken. Daarna schakelt ze over naar nóg monumentaler werk in gips op stalen frames, om nadien te mouleren en in brons te gieten. In haar prachtige sculpturen speelt Hilde met verhoudingen en ontwricht ze de beelden van hun anatomie. Delen worden bewust onafgewerkt gelaten. Constructies lijken onstabiel en op zoek naar evenwicht. Hilde beseft en ervaart dat niet alles te grijpen is wat ze in gedachte heeft. Ze tast af en gaat op zoek naar een balans tussen vrijheid en begrenzing, tussen vasthouden en loslaten. Het hoogtepunt van dit onderzoek is bereikt, wanneer de sculptuur op zichzelf staat en een universele uitstraling veruitwendigt. Het geheel van haar oeuvre is indrukwekkend en zal schitteren in de prachtige tuin van het kasteel. Zij exposeerde op de meest diverse plaatsen in ons land, maar ook in Nederland. Mij verwondert het niet dat haar groep volgelingen steeds groter wordt!

www.hildevandewalle.be

 2345678910111213    

Haute Cuisine (Benny Conings en Bernd Tyskens)

In 2009 bundelde Benny Conings en Bernd Tyskens hun krachten en richtten ze het collectief Haute Cuisine op. Het collectief heeft niets met koken te maken maar ze proberen -net zoals koks- door verschillende ingrediënten te combineren een groter geheel te creëren. De voormalige studenten interieur vormgeving en grafisch ontwerp delen eenzelfde passie. Het creëren van lichtobjecten, waarmee ze op een positieve en inspirerende manier trachten een afdruk achter te laten. Dit door middel van eigenzinnige en originele creaties, gebracht met een goede dosis lef. Een creatie is voor hen geslaagd als het een gevoel of een reactie uitlokt bij de toeschouwer. De inspiratie hiervoor halen ze uit dagdagelijkse dingen. Bestaande objecten krijgen een andere functie geven door ze te benaderen vanuit een ander perspectief. Ze exposeren in heel België: Beveren, Hasselt, Leuven, Aarschot, Knokke, Gent, Antwerpen, Brussel, Turnhout en dit met stijgend succes. Hun lichtsculpturen zullen opgesteld worden in de kelders van het kasteel en in de tuinen.

www.haute-cuisine.be

 234    

Dany Tulkens

Dany Tulkens werd in 1953 in Leuven geboren en studeerde aan Sint-Lucas te Brussel. Dany is een veelzijdig beeldend artiest, voor wie het schilderen door de jaren heen een activiteit in de marge is geworden, omdat hij zich is gaan toeleggen op het driedimensionale beeld. Daar waar hij aanvankelijk met uiteenlopende materialen vorm gaf aan zijn beelden, is hij zich gaan toespitsen op sculpturen van geslagen en gelast brons. Een techniek die heel arbeidsintensief is en specifieke technische kennis en vaardigheid veronderstelt. Dit verklaart meteen waarom er van elk van zijn beelden slechts 1 exemplaar bestaat. Zijn sculpturen zijn uniek. De reden waarom hij zoveel succes heeft. Voor Dany zijn ambacht en kunst één. In elk van zijn werken schuilt een legende of een verhaal. Voor deze kunstenaar is beeldhouwen denken met de handen. Dan Holsbeek, kunstcriticus, verwoordde het één en ander als volgt : ’Dany Tulkens peilt naar het mysterie van het mens zijn en legt de vinger op de soms onvoorstelbare kleinheid van datzelfde wezen. Sarcasme, ironie en cynisme zijn nooit ver weg, maar worden ook nooit zwaar op de hand liggend. Ze blijven gedragen door een gevleugelde lichtheid.’ Voor mij schittert Dany Tulkens op een eenzame hoogte. Zijn taal is universeel. Hij exposeerde op heel wat plaatsen in ons land. Ook in het buitenland werd hij opgemerkt, onder meer in Monaco alwaar hem een prestigieuze prijs werd toegekend.

www.danytulkens.com

 23456    

Ine Lammers

Het werk van Ine Lammers lijkt soms een bevreemdende droom, een wereld met een eigen werkelijkheid en een eigen logica. Haar werk  is kwetsbaar, poëtisch, ontroerend. Zij schildert vooral mensen, met name de kwetsbare mens. Op het eerste zicht wordt de toeschouwer geraakt door haar opvallende kleurenpalet. Bij nader inzien schemert de broosheid van de mens door in haar werk en is de onderliggende kracht van de kwetsbaarheid voelbaar. Het laagje humor maakt de werken weer draaglijk en aantrekkelijk. Ine is begaan met lichamelijkheid, relaties, vrouwelijkheid en identiteit. Zo ook profileert ze zich als een sensualist. Kijken naar haar werk is opwindend, maar om andere redenen dan de erotiek. Ze maakt ook grote tekeningen in potlood, inkt of krijt op papier. Ook hier gaat haar werk over kwetsbaarheid en liefde. Het is duidelijk dat ze met haar werk iets wil teweegbrengen. Deze kunstenares vervormt graag. Ze vertrekt soms van foto's en laat hier haar grenzeloze verbeelding op los. Op andere momenten is het haar bagage, het dagelijkse leven of ontmoetingen in haar fantasie, die haar inspireren. Zij heeft zich met andere woorden de confrontatie met het levend model ontzegd. Voor mij is haar werk litanie over de onvatbaarheid van mens en ding. Ze gaat daarbij heel bedachtzaam en virtuoos te werk. Vaak bepaalt de toets de stemming van het schilderij. In het werk van Ine Lammers is altijd iets te beleven. Daarom alleen al meen ik dat ze niet alleen begenadigd, maar ook ontzettend goed is. Dit alles belet niet dat haar werk ons als toeschouwer soms kan ontglippen. Ine deelde me mede dat zij een grote bewondering heeft voor het werk van onder meer Marlène Dumas, Ronny Delrue, Berlinde De Bruyckere, Kati Heck en Louise Bourgeois.  Ze exposeerde op de meest diverse plaatsen, zowel in binnen- als buitenland. Omdat haar werk  zo een verpletterende indruk op de toeschouwer maakt, hebben we haar uitgenodigd op deze groepstentoonstelling.

Ontdek haar atelier

www.inelammers.com

 234567    

Inge Heremans (Ilah/Cordelia)

Ilah (Inge Heremans) studeerde aan de Hogeschool  Sint-Lukas Brussel toegepaste grafiek. Later behaalde ze een masterdiploma filosofie aan de KUL. Dit verklaart meteen waarom haar teksten even subliem zijn als de tekeningen die ze vergezellen. Ilah bedacht haar personage ‘Cordelia’ in 1996. Daarnaast verscheen in Flair haar reeks Mira en in De Morgen een tijd lang de reeks ‘Claus’, die later op verzoek van een nieuwe hoofdredacteur werd vervangen door de nieuwe reeks ‘Ivan’. Inge Heremans publiceerde in De Standaard, Flair, De Morgen, Menzo, Ad Valvas en Frontaal Naakt. Haar cartoons hebben vooral te maken met de relaties tussen man en vrouw. De sublieme dialogen schrijft ze boven de hoofden van haar personages. Haar bekendste reeks Cordelia zou semi-autobiografisch zijn.  Voor mij is ze uniek in haar genre en is het succes dat ze oogst volkomen terecht. Marc Reynebau schreef: ‘Cordelia denkt dat ze onbegrepen is. Wat niet zo is natuurlijk. Het is een geïdealiseerde versie van haar zelfbeeld die ze bevestigd wil zien. Geïdealiseerd, want al streeft ze alleen het goede na, eigenlijk is ze zo onzeker als de pest en daarom zo op haar hoede, zo lichtgeraakt ook. Laten we het toegeven, lieve lezer, geen van ons is een haar beter. Maar Cordelia neemt het nogal persoonlijk op.’ Frieda Van Wijck, voormalig VRT-journaliste VRT verwoordde het als volgt: ‘Cordelia is dat stukje van Ilah dat ze gemeen heeft met alle vrouwen. Vrouwen die begrepen willen worden, terwijl mannen van simplificaties houden. Vrouwen die lustobject willen zijn en geroemd willen worden om hun scherpe intelligentie. En voortdurend twijfelen of ze zelfs maar één van beide kwalificaties kunnen halen. Cordelia, dat zijn u en ik. Tenzij u natuurlijk een man bent. Maar dan is er veel kans dat u er eentje in huis heeft.’

www.thecartoonist.be

 23456789101112    

Jan Desmarets

Jan Desmarets (geboren in Ieper op 21 januari 1961) is één van onze beeldhouwers met een nationale-internationale uitstraling. Hij bracht zijn jeugd door in Wervik. Beeldhouwkunst studeerde hij aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. De werken van Jan zijn verankerd in de grote traditie. Hij koestert het ambacht. In zijn tijdloos klassiek, maar toch vernieuwend werk, getuigend van een explosief dynamisme, veruitwendigt hij vooral de mens en het dier. Jan werd herhaaldelijk gelauwerd. Heel wat van zijn werk bevindt zich in publieke en privécollecties. Machelaars kennen zijn werk ongewtijfeld van het prachtige beeld ‘Loper met  hond’ dat het einde van de Heirbaan vormt. Deze kunstenaar exposeert overal ter wereld: Monaco, Maaseik, Den Haag, Strasbourg, … Advocaat Jef Vermassen omschreef Jan Desmarets ooit als volgt: ‘Hij is begeesterd door de immense kracht, de intense schoonheid en de sensuele lenigheid van bepaalde dieren en mensen dat hij niet anders kon dan zijn eigen intensieve kracht aan te wenden om wat in zijn geest is ontsproten te uiten in zijn kunstcreaties en echt tot leven te brengen.’ Wij zijn blij deze merkwaardige beeldhouwer te gast te hebben.

www.jandesmarets.com

 2345    

Ann Van Hoey

Ann Van Hoey is een laatbloeier in de keramiek, maar dan wel een die er volledig voor gaat, en voor wie de internationale tentoonstellingen en awards elkaar opvolgen. Ze is keramiste en designer. Haar unieke, handgemaakte stukken vindt men terug in het KMKG in Brussel, het MAD-museum in New York, het International Craft Museum in Cheongju, in Zuid-Korea en in vele andere landen.  Haar serviezen worden geproduceerd en verkocht door Serax. Geometrie en origami zijn haar grootste inspiratiebronnen. Haar keramisch werk is gebaseerd op de veranderingen in volume van de halve bol onder invloed van insnijdingen en plooien. Het is puur en strak, technisch perfect uitgevoerd. Recent maakte ze ook werken in brons, die op de tentoonstelling worden gepresenteerd. In april, mei en juni 2017 zal Ann in Taiwan verblijven. Ze is er uitgenodigd om als artist in residence te werken in het Yingge Museum. In september volgt er een solotentoonstelling in het Keramikmuseum Westerwald in Duitsland. Maar dus eerst Beaulieu 2017.

www.annvanhoey-ceramics.be

 2345    

Ulrike Bolenz

Zelden ontmoette ik zo'n getalenteerde kunstenares als Ulrike Bolenz. Ulrike heeft de Belgisch-Duitse nationaliteit en een stevige internationale reputatie. Sedert goed 25 jaar verwerft ze vanuit haar atelier in Vilvoorde een opmerkelijke plaats op de mondiale kunstscene. In een steeds verder globaliserende context verdwijnen ook op artistiek vlak meer en meer de grenzen. Dat geldt zeker voor het oeuvre van Ulrike Bolenz, hetwelk universele menselijke waarden visualiseert. Haar eigenzinnig werk balanceert innovatief tussen traditie en experiment. Techniek en diversiteit van materialen spelen onmiskenbaar een essentiële rol. Aanleunend bij de traditie, schakelt Ulrike vlot van de ene taal over op  de andere, van het ene medium naar het andere. Behoedzaam exploreert ze de grens tussen het traditionele en het experimentele. Ze doet alles zelf. In een gewezen garage in Vilvoorde realiseert ze haar droom. Tussendoor overtuigt ze ons van haar uitstekende kwaliteiten als portrettiste met prachtige schilderijen van  Jean-Luc Dehaene en Herman Van Rompuy. Vanuit Vilvoorde doorbreekt Ulrike territoriale grenzen, met tentoonstellingen in onder meer Frankrijk, de Verenigde Staten, Zwitserland, Spanje, Italië, Rusland en natuurlijk Duitsland. De wereld lacht haar toe. Haar installaties en schilderijen oogsten eenzijdig succes. Zonder overdrijving mag dan ook geponeerd worden dat zij wellicht één van onze beste ambassadeurs in het buitenland is. Aan de expo in Machelen participeert ze met nieuw werk. We kijken er naar uit.

www.ulrikebolenz.de
http://het-vilvoords-kwartier.blogspot.be/2016/03/op-atelierbezoek-bij-ulrike-bolenz.html

 23456    

Tom Dekyvere

Tijdens de afgelopen jaren heeft Tom Dekyvere (°1985) zich bezig gehouden met het verkennen van de diepere lagen van de realiteit en de menselijke geest. Net als de alchemisten van weleer, heeft hij gepeild naar onverwachte verbindingen, op zoek naar de grenzen en overlappingen tussen natuur en technologie, tussen mens en robot, tussen dood en levend materiaal. Zijn steeds groter wordend oeuvre blijft in beweging en is voortdurend in ontwikkeling. Als jonge, internationaal gekende kunstenaar wiens werk sterke visuele uiterlijke verschijning combineert met hedendaagse tijd-gebaseerde inhoudt, stelt hij wereldwijd tentoon in de openbare ruimte, musea en culturele initiatieven zoals de Zebrastraat.

www.tomdekyvere.com

Tekst door Frank Despriet / Author of From Reptile to Robot 2.0

© Tom Dekyvere - photo Mark Pickthall© Tom Dekyvere© Tom Dekyvere© Tom Dekyvere -  photo Valery Bellengier© Tom Dekyvere - photo Cori Bonnell© Tom Dekyvere - photo Cori Bonnell© Tom Dekyvere - photo La Thompson    

Sidnei Tendler

Schilderkunst gaat over kijken, over passie , over emotie. Vaak is elke toenaderingspoging een omhelzing vanop afstand. Schilderen is voor deze kunstenaar uitdrukken wat men voelt en doen zoals men het wenst te doen, spontaan, enthousiast, met passie en met métier schap. Sommigen menen de klemtoon te moeten leggen op nieuwe concepten, op nieuwe technieken. Ik denk daarbij aan video- en computerkunst. Dit is niet het geval voor Sidnei. Deze architect, dichter, fotograaf, ontwerper en schilder blijft schilder. Kunst is voor hem het middel bij uitstek om zich uit te drukken. Hij schildert niet alleen wat hij ziet, maar vooral ook datgene wat hij niet ziet. Hij beschouwt het als een uitdaging om datgene te schilderen wat hij nog nooit zag en wellicht ook nooit zal zien. Hij bewandelt onbekende wegen, hij beeldt steden uit die alleen in zijn verbeelding bestaan. Bij dit alles streeft hij ernaar de zin van zijn bestaan te ontwarren. In een onbewaakt moment vertelde hij me wat volgt : ‘Every day I dig up the earth, trying to find my eyes. Not those I carry, but the ones which make me see. However, the earth, capricious and inexorable , only reveals the colors  which betray me with my own eyes, the eyes that make me see.’ Hij doet dit op een boeiende en overtuigende wijze. Laat ons maar zijn werk koesteren.

www.tendlercontempo.com

 2345    

Deborah Nyst

​​​​​​Beelden uit de privésfeer worden gedeeld op sociale media om contact te maken met de anderen die als respons een "like" duimpje aanvinken. Dat dit betrokken partijen hun honger alleen maar aanwakkert in plaats van bevredigt is dan ook niet zo vreemd.

Bovendien verhullen sommige van die beelden paradoxaal genoeg net een intieme sfeer. Eerlijke en kwetsbare beelden verdrongen door de massa digitale data inspireren mij. Systematisch archiveer ik intuïtief deze beelden die door de anders voortdurende vernieuwing aan data wegzinken op een tijdlijn. Mijn respons op deze beelden is ze niet enkel te archiveren  maar ook aan te vullen met snapshots uit mijn persoonlijke alledaagse leven.

Het gaat mij om beelden waar een spanning voelbaar is. Taferelen waarvan we deel gaan uitmaken maar waarin we ook maar toeschouwer blijven. De protagonisten lijken zich in het gebeuren even niet bewust over de andere, de kijker. In dat onbewaakte moment zijn we als mens zowel teruggetrokken als open. Er ontstaat zo een dynamiek waarin verbondenheid actief word gezocht.

Het gaat mij als kunstenaar om dat proces. Mijn onderzoek en tekening belichaamt deze beweging. Zonder dwingende vernieuwing word het vluchtige van het moment verder gezet. Het medium, de tekening wordt niet onzichtbaar na verloop van tijd maar maakt iets vatbaar. Zowel de tekening als de protagonisten onthullen een verstilling van een tijdloze beweging.

deborahnyst.wixsite.com/portfolio

56789    

 

Pieter Schroonsstraat

1830 Machelen

 

      

© Machelen